فقط نمایش کالاهای موجود
نوع نمایش
سایزهای موجود
3.0
P-220L سری جدید دستگاه تصفیه آب کووی
قیمت : ۱۷,۹۸۵,۰۰۰ ريال
1 – Anti-Bacterial Filter : مانع از رشد باکتری ها در تانک آب می گردد.

2 – One-Touch Dispense : خروجی آب با 2 حالت متفاوت بر اساس انتخاب شما با یک اشاره.

3 – Air-Tight Tank : مخزن 2 جداره جهت جلوگیری از آلودگی آب داخل مخزن

4 – Safety-System : تنظیم فشار آب ورودی برای محافظت از دستگاه

5 – RO Membrane : ارائه کیفیت بالا آب با کاهش فلزات سنگین - خروجی آب دردو حالت برای پر...

سایزهای موجود
0.0
CHP-06DL, خروجی آب سرد، ولرم و جوش
ناموجود
1- RO Membrane : اراِه کیفیت بالا آب با کاهش فلزات سنگین 2- Safety System : تنظیم فشار آب ورودی برای محافظت از دستگاه 3- Air-Tight Tank : مخزن 2 جداره جهت جلوگیری از آلودگی آب داخل مخزن 4- One Touch Dispense : خروجی آب با دو حالت متفاوت براساس انتخاب شما با یک اشاره 5- Anti-Bacterial Filter: مانع از رشد باکتری ها در تانک آب می گردد 6- Child Lock : قفل امنیتی کودک جهت جلوگیری از...
سایزهای موجود
0.0
CHPI-08BR،تصفیه آب سرد، جوش، ولرم + یخ تصفیه شده
ناموجود
1- RO Membrane : اراِه کیفیت بالا آب با کاهش فلزات سنگین 2- Safety System : تنظیم فشار آب ورودی برای محافظت از دستگاه 3- Air-Tight Tank : مخزن 2 جداره جهت جلوگیری از آلودگی آب داخل مخزن 4-: Crystal Clear Ice: یخ های کریستالی تصفیه شده 5- Anti-Bacterial Filter: مانع از رشد باکتری ها در تانک آب می گردد 6- Child Lock : قفل امنیتی کودک جهت جلوگیری از سوختگی کودکان با آب جوش 7- Swarovski...
سایزهای موجود
0.0
CHP-06E, تصفیه آب سرد، ولرم و جوش
قیمت : ۳۱,۶۱۰,۰۰۰ ريال
1- Child Lock : قفل امنیتی کودک جهت جلوگیری از سوختگی کودکان با آب جوش 2- 3-Type Water Option : سه خروجی آب سرد – ولرم – گرم 3- Air-Tight Tank : مخزن 2 جداره جهت جلوگیری از آلودگی آب داخل مخزن 4- Carbon Block Filtration : کاهش کلرآب و بهبود بو و طعم آب 5- LED Display : نمایش اطلاعات بصری برای مصرف کننده 6-Cold /ambient temperature water selection : تنها با چرخاندن شیر آب می توانید آب با دمای...
سایزهای موجود
0.0
AP-1511 تصفیه هوا
ناموجود
1- پیش فیلتر(pre-filter): حذف گردوغبار درشت، مـوی انسانـی و مـوی حیـوانات خانـگی. پیش فیلتر با بکارگیری مواد ضد باکتری، ذرات بزرگ مثل گردوغبار، موی انسان و موی حیوانات خانگی را از بین می برد. برای افزایش طول عمر بیشتر فیلتر در دراز مدت می توان هنگام آلوده شدن آن را شستشو داد. 2- فیلتر میانی (medium filter) : فیلتر لژیونلا legionella)) لژیونلا نوعی...
سایزهای موجود
0.0
AP-1009CH تصفیه هوا
ناموجود
1- پیش فیلتر (Pre Filter): حذف گردوغبار درشت، موی انسانی و موی حیوانات خانگی. پیش فیلتر با بکارگیری مواد ضد باکتری، ذرات بزرگ مثل گردوغبار، موی انسان و موی حیوانات خانگی را از بین می برد. برای افزایش طول عمر بیشتر فیلتر در دراز مدت می توان هنگام آلوده شدن آن را شستشو داد. 2- فیلتر میانی ( Medium Filter): حذف کامل گازهای مضر، گردوغبار، باکتری ،...
سایزهای موجود
0.0
AP-1004AH تصفیه هوا
ناموجود
1- پیش فیلتر: حذف گرد و غبارهای درشت، موی انسانی و موی حیوانات خانگی 2- فیلتر میانی :حذف گرد و غبار، جرم و قارچ و کپک 3- فیلتر ضدبو : حذف بوهای بد و گازهای مضر 4- فیلتر هپا : حذف بوی سیگار، ویروس ها و ریزگردها 5- فیلتر فرمالئید: فعل و انفعالات شیمیایی در فیلترهای فرمالئید، ترکیبات آلی فرار و سرب که موجب بروز بیماری هایی از جمله آماس...
سایزهای موجود
0.0
AP-1008CH تصفیه هوار
قیمت : ۲۷,۷۹۵,۰۰۰ ريال
1- پیش فیلتر (pre filter): حذف گردوغبار درشت، مـوی انسانـی و مـوی حیـوانات خانـگی. پیش فیلتر با بکارگیری مواد ضد باکتری، ذرات بزرگ مثل گردوغبار، موی انسان و موی حیوانات خانگی را از بین می برد. برای افزایش طول عمر بیشتر فیلتر در دراز مدت می توان هنگام آلوده شدن آن را شستشو داد. 2- فیلتر میانی (medium filter): فیلتر لژیونلا (legionella) لژیونلا نوعی...
سایزهای موجود
0.0
AP1008DH تصفیه هوا
ناموجود
1- پیش فیلتر (pre filter): حذف گردوغبار درشت، مـوی انسانـی و مـوی حیـوانات خانـگی. پیش فیلتر با بکارگیری مواد ضد باکتری، ذرات بزرگ مثل گردوغبار، موی انسان و موی حیوانات خانگی را از بین می برد. برای افزایش طول عمر بیشتر فیلتر در دراز مدت می توان هنگام آلوده شدن آن را شستشو داد. 2- فیلتر میانی ( A3TM Medium Filter): حذف کامل گازهای مضر , گرد و غبار و...