فقط نمایش کالاهای موجود
نوع نمایش
سایزهای موجود
0.0
AP-1511 تصفیه هوا
ناموجود
1- پیش فیلتر(pre-filter): حذف گردوغبار درشت، مـوی انسانـی و مـوی حیـوانات خانـگی. پیش فیلتر با بکارگیری مواد ضد باکتری، ذرات بزرگ مثل گردوغبار، موی انسان و موی حیوانات خانگی را از بین می برد. برای افزایش طول عمر بیشتر فیلتر در دراز مدت می توان هنگام آلوده شدن آن را شستشو داد. 2- فیلتر میانی (medium filter) : فیلتر لژیونلا legionella)) لژیونلا نوعی...
سایزهای موجود
0.0
AP-1004AH تصفیه هوا
ناموجود
1- پیش فیلتر: حذف گرد و غبارهای درشت، موی انسانی و موی حیوانات خانگی 2- فیلتر میانی :حذف گرد و غبار، جرم و قارچ و کپک 3- فیلتر ضدبو : حذف بوهای بد و گازهای مضر 4- فیلتر هپا : حذف بوی سیگار، ویروس ها و ریزگردها 5- فیلتر فرمالئید: فعل و انفعالات شیمیایی در فیلترهای فرمالئید، ترکیبات آلی فرار و سرب که موجب بروز بیماری هایی از جمله آماس...
سایزهای موجود
0.0
AP-1008CH تصفیه هوار
قیمت : ۲۷,۷۹۵,۰۰۰ ريال
1- پیش فیلتر (pre filter): حذف گردوغبار درشت، مـوی انسانـی و مـوی حیـوانات خانـگی. پیش فیلتر با بکارگیری مواد ضد باکتری، ذرات بزرگ مثل گردوغبار، موی انسان و موی حیوانات خانگی را از بین می برد. برای افزایش طول عمر بیشتر فیلتر در دراز مدت می توان هنگام آلوده شدن آن را شستشو داد. 2- فیلتر میانی (medium filter): فیلتر لژیونلا (legionella) لژیونلا نوعی...
سایزهای موجود
0.0
AP1008DH تصفیه هوا
ناموجود
1- پیش فیلتر (pre filter): حذف گردوغبار درشت، مـوی انسانـی و مـوی حیـوانات خانـگی. پیش فیلتر با بکارگیری مواد ضد باکتری، ذرات بزرگ مثل گردوغبار، موی انسان و موی حیوانات خانگی را از بین می برد. برای افزایش طول عمر بیشتر فیلتر در دراز مدت می توان هنگام آلوده شدن آن را شستشو داد. 2- فیلتر میانی ( A3TM Medium Filter): حذف کامل گازهای مضر , گرد و غبار و...