فقط نمایش کالاهای موجود
نوع نمایش
سایزهای موجود
3.0
P-220L سری جدید دستگاه تصفیه آب کووی
قیمت : ۱۷,۹۸۵,۰۰۰ ريال
1 – Anti-Bacterial Filter : مانع از رشد باکتری ها در تانک آب می گردد.

2 – One-Touch Dispense : خروجی آب با 2 حالت متفاوت بر اساس انتخاب شما با یک اشاره.

3 – Air-Tight Tank : مخزن 2 جداره جهت جلوگیری از آلودگی آب داخل مخزن

4 – Safety-System : تنظیم فشار آب ورودی برای محافظت از دستگاه

5 – RO Membrane : ارائه کیفیت بالا آب با کاهش فلزات سنگین - خروجی آب دردو حالت برای پر...

سایزهای موجود
0.0
CHP-06DL, خروجی آب سرد، ولرم و جوش
ناموجود
1- RO Membrane : اراِه کیفیت بالا آب با کاهش فلزات سنگین 2- Safety System : تنظیم فشار آب ورودی برای محافظت از دستگاه 3- Air-Tight Tank : مخزن 2 جداره جهت جلوگیری از آلودگی آب داخل مخزن 4- One Touch Dispense : خروجی آب با دو حالت متفاوت براساس انتخاب شما با یک اشاره 5- Anti-Bacterial Filter: مانع از رشد باکتری ها در تانک آب می گردد 6- Child Lock : قفل امنیتی کودک جهت جلوگیری از...
سایزهای موجود
0.0
CHPI-08BR،تصفیه آب سرد، جوش، ولرم + یخ تصفیه شده
ناموجود
1- RO Membrane : اراِه کیفیت بالا آب با کاهش فلزات سنگین 2- Safety System : تنظیم فشار آب ورودی برای محافظت از دستگاه 3- Air-Tight Tank : مخزن 2 جداره جهت جلوگیری از آلودگی آب داخل مخزن 4-: Crystal Clear Ice: یخ های کریستالی تصفیه شده 5- Anti-Bacterial Filter: مانع از رشد باکتری ها در تانک آب می گردد 6- Child Lock : قفل امنیتی کودک جهت جلوگیری از سوختگی کودکان با آب جوش 7- Swarovski...