فقط نمایش کالاهای موجود
نوع نمایش
سایزهای موجود
0.0
گردن بند طبی نرم حوله ای
قیمت قبلی : ۲۴۹,۰۰۰ ريال 24%- تخفیف
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ ريال
استفاده نادرست از اعضای بدن مثل گردن که در این روزگار بدلیل کم تحرکی بیشتر مردم ، آنها را درگیر بیماریهایی مثل آرتروز گردن نموده است و نشانه های آغازین آرتروز گردن درد خفیف در ناحیه گردن در زمان استراحت و نیز در کمی پیشرفته تر آن درد در ناحیه دست که با گز گز همراه میباشد و این نشانه ای از آغاز آرتروز گردن میباشد و باید هر چه سریعتر...
سایزهای موجود
0.0
گردن بند طبی سخت
قیمت قبلی : ۲۴۹,۰۰۰ ريال 24%- تخفیف
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ ريال
در مواقع ضربه یا حرکت بیش از حد مجاز به طرفین گردن که شکستگی ایجاد نشده باشد میتوان با نظر پزشک معالج از این محصول استفاده نمود و نیز در استفاده نادرست از گردن که در این روزگار بدلیل کم تحرکی بیشتر مردم ، آنها را درگیر بیماریهایی مثل آرتروز گردن نموده است و نشانه های آغازین آرتروز گردن درد خفیف در ناحیه گردن در زمان استراحت و نیز در...
سایزهای موجود
0.0
گردن بند طبی فیلادلفیا
قیمت قبلی : ۲۸۹,۰۰۰ ريال 17%- تخفیف
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ ريال
ناحیه گردن در بیشتر تصادفات جاده ای و نیز بیشتر حادثه ها از کنترل کمی برخوردار است و در این مواقع بیشترین آسیب را متحمل میشود هنگام ابتلا به ضایعات شدید گردنی و همچنین هنگام ابتلا به شکستگیهای پایدار و نیز هنگام ابتلا به آرتروز شدید مهره های گردن و در بعضی موارد هنگام ابتلا به فتق دیسک شدید میتوان از این محصول استفاده نمود این...
سایزهای موجود
0.0
گردن بند فیلادلفیا جلو نای باز
قیمت قبلی : ۲۹۰,۰۰۰ ريال 12%- تخفیف
قیمت : ۲۵۵,۰۰۰ ريال
...
سایزهای موجود
0.0
گردن بند میدل هارد
قیمت قبلی : ۲۴۹,۰۰۰ ريال 24%- تخفیف
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ ريال
...
سایزهای موجود
0.0
گردن بند فیلادلفیا
قیمت : ۲۱۹,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : ستون فقرات گردني شامل هفت مهره و ديسكهاي بين مهره اي ميباشد ، اين مهره ها ضمن تحمل وزن سر عامل حركات متنوع بدن نيز ميباشد. ريشه هاي عصبي مربوط به اندامهاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور نموده و سپس به نواحي بازو ، ساعد و انگشتان دستان امتداد مييابند. آرتروز و پردلاپس ديسك فقرات گردني كه يكي از...
سایزهای موجود
0.0
گردن بند سخت و نرم
قیمت : ۱۸۷,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : ستون فقرات گردني شامل هفت مهره و ديسكهاي بين مهره اي ميباشد ، اين مهره ها ضمن تحمل وزن سر عامل حركات متنوع بدن نيز ميباشد. ريشه هاي عصبي مربوط به اندامهاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور نموده و سپس به نواحي بازو ، ساعد و انگشتان دستان امتداد مييابند. آرتروز و پردلاپس ديسك فقرات گردني كه يكي از...
سایزهای موجود
0.0
گردن بند فیلادلفیا جلو نای باز
قیمت : ۲۱۹,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : ستون فقرات گردني شامل هفت مهره و ديسكهاي بين مهره اي ميباشد ، اين مهره ها ضمن تحمل وزن سر عامل حركات متنوع بدن نيز ميباشد. ريشه هاي عصبي مربوط به اندامهاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور نموده و سپس به نواحي بازو ، ساعد و انگشتان دستان امتداد مييابند. آرتروز و پردلاپس ديسك فقرات گردني كه يكي از...
سایزهای موجود
0.0
گردن بند طبی نرم
قیمت : ۱۷۵,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : ستون فقرات گردني شامل هفت مهره و ديسكهاي بين مهره اي ميباشد ، اين مهره ها ضمن تحمل وزن سر عامل حركات متنوع بدن نيز ميباشد. ريشه هاي عصبي مربوط به اندامهاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور نموده و سپس به نواحي بازو ، ساعد و انگشتان دستان امتداد مييابند. آرتروز و پردلاپس ديسك فقرات گردني كه يكي از...
سایزهای موجود
0.0
گردن بند سخت طلقی
قیمت : ۱۹۸,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : ستون فقرات گردني شامل هفت مهره و ديسكهاي بين مهره اي ميباشد ، اين مهره ها ضمن تحمل وزن سر عامل حركات متنوع بدن نيز ميباشد. ريشه هاي عصبي مربوط به اندامهاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور نموده و سپس به نواحي بازو ، ساعد و انگشتان دستان امتداد مييابند. آرتروز و پردلاپس ديسك فقرات گردني كه يكي از...