فقط نمایش کالاهای موجود
نوع نمایش
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانوبند چهار فنره نئوپرنی
قیمت قبلی : ۴۰۰,۰۰۰ ريال 20%- تخفیف
قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ ريال
این محصول از پیشرفت کردن برخی از صدمات مربوط به لیگامان ها ، عضلات و تاندون های زانو پیشگیری می کند این محصول...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانو بند آتل دار پشت باز نئوپرنی
قیمت قبلی : ۳۳۵,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۳۰۲,۵۰۰ ريال
این محصول از پیشرفت کردن برخی از صدمات مربوط به لیگامان ها ، عضلات و تاندون های زانو پیشگیری می کند این محصول...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانوبند پالمبو
قیمت قبلی : ۳۹۰,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۳۵۱,۰۰۰ ريال
یکی از مهم‌ترین و پرکارترین مفاصل بدن که بخش زیادی از وزن بدن را تحمل می‌کند، مفصل زانو میباشد . در رفتگی یا...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانوبند پددار با کشگک بسته نئوپرنی
قیمت قبلی : ۲۶۰,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۲۳۴,۰۰۰ ريال
یکی از مهم‌ترین و پرکارترین مفاصل بدن که بخش زیادی از وزن بدن را تحمل می‌کند، مفصل زانو میباشد . در رفتگی یا...
1
سایزهای موجود
1
2.5
زانوبند پددار با کشگک باز نئوپرنی
قیمت قبلی : ۲۷۳,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۲۴۵,۷۰۰ ريال
یکی از مهم‌ترین و پرکارترین مفاصل بدن که بخش زیادی از وزن بدن را تحمل می‌کند، مفصل زانو میباشد . در رفتگی یا...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانوبند ساده طرح آمریکایی
قیمت قبلی : ۲۶۰,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۲۳۴,۰۰۰ ريال
یکی از مهم‌ترین و پرکارترین مفاصل بدن که بخش زیادی از وزن بدن را تحمل می‌کند، مفصل زانو میباشد . در رفتگی یا...
1
سایزهای موجود
1
0.0
پد کشگک زانو نئوپرنی
قیمت قبلی : ۹۷,۵۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۸۷,۷۵۰ ريال
استخوان كشگك زانو یکی از مهمتری استخوان های ناحیه زانو مي باشد . تاندون عضله چهار سر راني از روي اين استخوان...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانوبند سگک دار
قیمت قبلی : ۱۴۰,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۱۲۶,۰۰۰ ريال
یکی از مهم‌ترین و پرکارترین مفاصل بدن که بخش زیادی از وزن بدن را تحمل می‌کند، مفصل زانو میباشد . در رفتگی یا...
1
سایزهای موجود
1
0.0
ساق بند، زانوبند حوله ای
قیمت قبلی : ۱۴۰,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۱۲۶,۰۰۰ ريال
...
1
سایزهای موجود
1
0.0
ساق بند، زانوبند موهری
قیمت قبلی : ۱۳۰,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۱۱۷,۰۰۰ ريال
...
1
سایزهای موجود
1
0.0
جوراب واریس
قیمت قبلی : ۲۴۰,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۲۱۶,۰۰۰ ريال
...
1
سایزهای موجود
1
1
سایزهای موجود
1
0.0
فیکساتور زانو
قیمت قبلی : ۴۵۵,۰۰۰ ريال 10%- تخفیف
قیمت : ۴۰۹,۵۰۰ ريال
...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانو بند درمان سریع آرتروز زانو
قیمت قبلی : ۶۵۰,۰۰۰ ريال 42%- تخفیف
قیمت : ۳۸۰,۰۰۰ ريال
...
1
سایزهای موجود
1
1
سایزهای موجود
1
0.0
پد کشکک زانو
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مفصل زانو یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن آدمی است این مفصل بطور مکرر در معرض تنش های...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانو بند ساده بلند نئوپرن
قیمت : ۲۹۰,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. نحوه اتصالات استخواني ، عملكرد...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانو بند سگک دار
قیمت : ۱۹۵,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. نحوه اتصالات استخواني ، عملكرد...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانو بند کشکک بسته
قیمت : ۲۸۹,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. نحوه اتصالات استخواني ، عملكرد...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانو بند مفصلدار مدرج فلزی
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مفصل زانو یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن آدمی است این مفصل بطور مکرر در معرض تنش های...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانو بند مفصلدار دو محوره
قیمت : ۵۸۰,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مفصل زانو یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن آدمی است این مفصل بطور مکرر در معرض تنش...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانو بند پالمبو نئوپرن – راست
قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مفصل زانو یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن آدمی است این مفصل بطور مکرر در معرض تنش های...
1
سایزهای موجود
1
0.0
اروتز بی حرکت کننده زانو
قیمت : ۵۸۰,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : پا تحمل کننده وزن بدن است . انتهای تحتانی استخوان های ساق پا بهمراه استخوان ران...
1
سایزهای موجود
1
0.0
زانو بند ساده پد دار با استرپ
قیمت : ۳۴۹,۰۰۰ ريال
حیطه کاربرد و نحوه عملکرد : مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. نحوه اتصالات استخواني ، عملكرد...