دکتریاب

 
 
 
 
 
توضیحات کلی
دکتریاب ابزاری برای یافتن پزشک مورد نظر شماست تا بتوانید به راحتی پزشک مورد نیاز خود را براحتی بیابید. با انتخاب فیلترهای استان، شهر، حومه، منطقه و تخصص پزشک نزدیکترین پزشکان به محل خود را پیدا کنید. کلیه اطلاعات هر پزشک در پروفایل پزشک مورد نظر قرار دارد.

نتایج جستجو در لیست پزشکان

حمیدرضا ملک نژاد
تخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
تهران - اتوبان نیایش
12345678
h.malaknezhad@gmail.com
سید مجتبی نیکزاد
تخصص آسيب شناسي پوست (درماتوپاتولوژي)
تهران - اتوبان نیایش
88796541
user1@user1.com